Yabancıların maaş ve sosyal güvenlik hakları

  1. İkamet izni süresi dolduğu halde başvurusunu yapamayan ve kabul edilebilir mazereti olan yabancıların başvuruları, geçerli evrak sunmak kaydıyla 31.12.2014 tarihine kadar işleme alınacaktır. (kaçak kalınan sürelerin ceza tutarı alınacaktır.)
  2. Yabancının ülkesi ile ikili sosyal güvenlik anlaşması varsa, maaş ve sosyal güvenlik hakları yurtdışından ödendiği belgelenmesi halinde Türkiye’de özel veya kamu sigortası yaptırmasına gerek yoktur.
  3. 1 yıl ve daha uzun süreli ikamet Tezkeresi başvurularında, Sosyal güvenlik kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için başvurduğunu belgeleyenlerden, geçerli sağlık sigortası koşulu aranmaksızın ikamet izni işlemleri tamamlanacaktır.
    Bu yabancılar ikamet izinlerini aldıktan sonra SGK’ya müracaat etmeleri ve bu sigortalarını yaptırdıktan sonra ikamet izni aldıkları makama bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi halde ikamet izinlerinin iptal duruma düşecektir.
  1. SGK kurumuna başvuruda bulunmayanlardan, ayakta, yatarak tedavi, ilaç-tıbbı malzeme giderlerini kapsayan özel sigorta yaptırmaları istenmektedir.
  2. Yabancıları kendi ülkelerinde sigorta yaptırmışlarsa, bunu belgelemeleri halinde Türkiye’de sigorta yaptırmalarına gerek yoktur.
, , , , , ,
Hemen Arayın