Sağlık yatırımlarında yatırım teşvikleri

 1. Hastane yatırımlarında kabul edilen ekipmanlar:
  Hastane yatırımları ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılması zorunlu olan antialerjik yer döşemeleri (PVC), Yatırım Teşvik Belgesi kapsamına alınmaktadır. KDV istisnasından yararlanılmaktadır.
 2. Tıbbi Görüntüleme Merkezi Yatırımı:
  Hastane bünyesinde ihale kapsamında tıbbi görüntüleme hizmetinin yatırım teşviki kapsamında değerlendirilebilmesi için; yatırımın yapılacağı bölgenin asgari yatırım tutarının sağlanması ve yatırımın tamamlanmasıyla beraber Sağlık Bakanlığından Açılış Ruhsatı alınması gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığı taktirde genel belge düzenlenebilecektir.
 3. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yatırımı:
  Firmaların Sağlık Bakanlığından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılması için ön izin yazısı almaları halinde Genel Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilmektedir.
 4. Mevzuata göre, hastane tevsi yatırımları için hastane işletme ruhsatı yeterlidir.
  Hastane ilave yatırımlarında yatak kapasitesinde bir adet dahi yatak artışı varsa İl Sağlık Müdürlüğü’nden ön izin yazısı talep edilmektedir.
  Bu Sağlık Bakanlığı’nın uygulaması olması sebebiyle Ekonomi Bakanlığı da İl Sağlık Müdürlüğü’nden ön izin yazısı talep etmektedir.
  Modernizasyon yatırımlarında kapasite artışı olmadığından hastane işletme ruhsatının tasdikli sureti yine yeterli olmaktadır.

4M DANIŞMANLIK

TEŞVİK GRUBU

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,