Montaj amaçlı ikamet izinleri uygulaması

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelgeye göre

EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ UYGULAMASI:

4817 sayılı Kanun yabancıların çalışma izinleri hakkında kanunun uygulama yönetmeliği, 55/4 ve 55/c maddelerine göre;

Montaj amaçlı vize ile giriş yapan yabancılar gerekli belgeleri sunmak kaydıyla, Emniyet Müdürlüklerinden bir takvim yılı içinde 90 gün ile sınırlı montaj amaçlı ikamet izinleri alarak yasal çalışma yapabiliyorlardı.

Çalışma süreleri içinde İkamet izinlerine dayanarak çoklu çıkış ve girişler yapabiliyorlardı.

11 Nisan 2014 tarih ve 28615 sayı ile yürürlüğe giren 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu kapsamında öç İdares Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgelerle yapılan düzenlemeye göre;

Montaj amaçlı vize ile giriş yapan yabancılar, bir takvim yılı içinde 90 gün ile sınırlı olmak üzere montaj amaçlı ikamet izni almadan yasal çalışma yapabilmektedirler.

Bu uygulama montaj süresi içinde yurtdışına çıkış zorunluluğu olmayan yabancı personeller ve işverenleri için kolaylık sağlamıştır.

ANCAK;

Montaj amaçlı ikamet izinlerinin tek girişli olması sebebiyle, 90 gün içinde yurtdışına çıkması halinde, montaj amaçlı vizeleri geçersiz duruma düştüğünden tekrar geri dönememekte, işleri yarım kalabilmektedir.

AB vatandaşı yabancı personeller, kendi yasaları gereği belirli aralıklarla eş ve çocuklarını ziyaret etmek için çıkış yapmak zorunda olduklarından çalışamak istememektedirler.

Montaj amaçlı çalışanların çoğunluğu AB ülkelerinden geldiği için Montaj yapılacak şantiyelerde uzman personel çalıştırma sorunları yaşanmaktadır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan genelgenin yorumlanmasından kaynaklanan bu sorunun çözümlenmesi Montaj amaçlı yabancı personel çalıştıran işverenleri rahatlatacaktır.

İşverenlerin beklentisi

Montaj amaçlı giriş yapan yabancıların talep etmeleri halinde, 30 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan genelgenin montaj amaçlı ikamet izni verilmesi yönünde yorumlanması hakkında Emniyet müdürlüklerine talimat verilmesidir.

Bu uygulama devreye girmesi halinde İşverenleri ve çalışan yabancıları önemli ölçüde rahatlatacaktır.

 

4M DANIŞMANLIK

YABANCI İŞLEMLERİ DEPARTMANI

, , , , , , , , ,