Enerji yatırımları

 1.  4B grubu Entegre madencilik yatırımında çıkarılan madenden elektrik üretimi yatırımları;
  Ruhsatlı 4b grubu madencilik yatırımına Entegre olarak çıkarılan madenden elektrik üretimi yatırımı yapacak ise, bölgesel teşvik belgesi düzenlenmektedir.
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında, 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. Öncelikli yatırım konuları kapsamındadır.
 2. Doğalgaza bağlı elektrik üretimi yatırımları Yeni Belge talebi için, “Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında” teşvik edilmeyen yatırım konuları kapsamına alınmıştır.
  20 Haziran 2012 tarihinden önce (mevzuat tarihi) alınmış olan doğalgaz lisanslarını revize edilmesi halinde ilave yatırımlar için Lisansın revize edilerek kapasite artısı olması halinde kapasite artışı için revize edilmeyecektir.

  Belgenin ve lisansın ilk alınan kapasite değerlerine göre kapanması yapılacaktır. Lisans tarihi, sayısı ve lisansta ilave kapasite olmasına rağmen ilave yatırım için belge revize edilemeyecektir.

 3. YTB müracaat dosyasına kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yatırım yapan firmaların üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığından alınacak “proje onayına ilişkin yazı” nın eklenmesi gereklidir.

  EPDK’ dan bu yazıyı alamayan firmalar için, Yatırımcı firmanın, yatırımın yapılacağı şehrin “elektrik dağıtım şirketi” ile “sistem bağlantı ve Kullanım anlaşması” yapması halinde de belge düzenlenebilmektedir.

 

4M DANIŞMANLIK

TEŞVİK GRUBU

, , , , , , , , ,