Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sisteminde eşdeğer eşya kullanımı

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 109. maddesinde düzenlenmiştir.  Dahilde işleme rejiminde işlem görmüş ürünün imalinde ithal eşyası yerine,

Anılan Kanunun 108. maddesinin yedinci fıkrasında, ”işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya” olarak tanımlanan, eşdeğer eşyanın kullanılabileceği düzenlenmiştir.

Anılan Kanun maddesinde yer alan düzenlemeye ek olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 352. maddesinde, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararı’nın 5. maddesi ve söz konusu Karar’a istinaden hazırlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 6. maddesinde, eşdeğer eşya kullanımı hüküm altına alınmıştır.

Eşdeğer eşya uygulamasına ilgili müfettiş raporlarında, inceleme konusu ithalat listelerinde buğday ihtiva eden dahilde işleme izin belgelerinin bir kısmında, ihracat taahhüdünün tamamı gerçekleştirilmeden buğday ithal edildiği;

Olası yeni ihlallere sebebiyet verilmemesi bakımından,

“belge kapsamında yapılacak ithalata, ihracat taahhüdünün tamamlanmasını müteakip izin verilecektir” özel şartını ihtiva eden belgeler uyarınca yapılacak ithalatlarda, belge kapsamında yapılacak tüm ihracatın gerçekleşmesinden sonra ithalatın yapılması gerektiği hususunda tespitlere yer verilmiştir.

Belge özel şartlarında önce ihracat sonra ithalat şartı yer alıyorsa firmaların bu şarta dikkat etmesi işlem sırlamasını bu yönde yapması gerekmektedir. Belge çıkışında özel şart tespit edilirse firmalar ekstra uyarılmalıdır.

 

4M DANIŞMANLIK

TEŞVİK GRUBU

, , , , , , , , ,