Çalışma izni iptal başvuruları

Yabancı çalışanlar ve işverenler, çalışma izin süresi bitmeden önce iş sözleşmenin feshedilerek yabancının çalışması sona erdirilmesi halinde, Çalışma izin belgesinin iptal edilmesi yasal olarak gerekmektedir.

İşverenin Çalışma iznini iptal etmemesi halinde idari para cezası ödemek zorunda kalabilmektedir. Ayrıca, yabancı personelin çalışmaya devam ettiği varsayılarak, kaçak çalıştırma durumuna düşebilmektedirler.

Bu durumda işveren, kaçak kabul edilen günler için yabancı yurtdışına çıkmış olsa dahi, 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıları koruma kanununa göre, geriye dönük SGK ödemelerini yapmak zorunda kalabileceklerdir.

Çalışma izninin iptal edilmesi:

Yabancının işten çıkış tarihini ve ayrılış nedenini içeren iptal dilekçesinin işveren tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra Çalışma izin belgesi aslı veya fotokopisi eklenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na e-sistemden yapılabilmektedir.

 

4M DANIŞMANLIK

YABANCI İŞLEMLERİ DEPARTMANI

, , , , , , , , , , , ,