Yatırım Teşvik Tebliğinde Değişiklik


Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithalat işlemlerine başlanmış, ancak ithalatı gerçekleşmemiş
makinelerin ithali için uygulanan 4 aylık süre sınırı kaldırılmıştır.YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA
KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/1)
(20.06.2012 – 28329)

Başlamış işlemler ve mahrece iade
MADDE 11 – 

(1)          Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, yatırım süresi bitiş tarihini izleyen dört ay içerisinde, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir.DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ

Ekonomi Bakanlığından:
Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın
Uygulanmasına ilişkin tebliğde (TEBLİĞ NO: 2012/1)
Değişiklik yapılmasına dair tebliğ
(TEBLİĞ NO: 2014/1)

          MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(1) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir.”

Şeklinde değiştirilerek yatırım süresi bitiş tarihini izleyen dört ay içerisinde ibaresi kaldırılmıştır.

 

4M DANIŞMANLIK
TEŞVİK DEPARTMANI

, , , , , , , , ,