Yatırım teşvik sisteminde en fazla destek alan öncelikli yatırımlar

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE EN FAZLA DESTEK ALAN ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

1, 2, 3, 4 ve 5’nci bölgede gerçekleşecek aşağıdaki yatırım konuları öncelikli yatırımlar kapsamındadır. 5’nci bölge desteklerinden yararlanmaktadır. 6. bölgedeki yatırımlar, bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanmaktadır.

Bu yatırım konularında yararlanabileceğiniz yatırım destekleri tablosu aşağıdadır. Bu tablolardan yararlanmak için tıklayınız >>  http://www.4m.com.tr/online-formlar/

 1. EĞİTİM YATIRIMLARI:
   Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.
 2. MADENCİLİK YATIRIMLARI: Maden istihraç ve işleme yatırımları
 3. TURİZM YATIRIMLARI:
  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
 4. AR-GE YATIRIMLARI:
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
 5. TAŞIMACILIK YATIRIMLARI:
  Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı ve Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
 6. TEST MERKEZLERİ RÜZGAR TÜNELİ YATIRIMLARI
  ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
 7. FUAR YATIRIMLARI:
  Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
 8. İLAÇ YATIRIMLARI:
  Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.
 9. SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY ALANINDAKİ YATIRIMLARI:
  Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.

 

5’NCİ BÖLGE ÖNCELİKLİ YATIRIM DESTEKLERİ

DESTEK TÜRÜ

DESTEKLER VE ORANLARI

01.01.2014′DEN İTİBAREN
YATIRIMA BAŞLAYANLAR

Gümrük vergisi muafiyeti

VAR

Makine/ Teçhizat ithalatları
(Gümrük ve Serbest Bölge için)
KDV İstisnası

VAR

İthal/Yerli Makine ve Teçhizat alımları için
Yatırıma katkı oranı

VAR

%30

Yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar indirilecek Vergi oranı

VAR

%70

Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği, Yatırım tutarına oranı

VAR

7 YIL, %35

Faiz desteği

VAR

TL Kredisi 5 (Puan), Döviz Kredisi 2 (Puan)
(Faiz desteği tutarı 700 Bin TL.’yi geçemez)

Yatırım yeri tahsisi.

VAR

 

6’NCİ BÖLGE YATIRIM DESTEKLERİ

DESTEK TÜRÜ

DESTEKLER VE ORANLARI

01.01.2014′DEN İTİBAREN
YATIRIMA BAŞLAYANLAR

Gümrük vergisi muafiyeti

VAR

Makine/ Teçhizat ithalatları
(Gümrük ve Serbest Bölge için)
KDV İstisnası

VAR

İthal/Yerli Makine ve Teçhizat alımları için
Yatırıma katkı oranı

VAR

%35

Yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar indirilecek Vergi oranı

VAR

%90

Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği, Yatırım tutarına oranı

VAR

10 YIL

Faiz desteği (3. 4. 5. ve 6. bölgelerdeki yatırımlar için).

VAR

TL Kredisi 7 (Puan), Döviz Kredisi 2 (Puan)
(Faiz desteği tutarı 900 Bin TL.’yi geçemez)

Sigorta primi desteği

VAR

10 YIL

Yatırım yeri tahsisi.

VAR

, , , , , , ,