Türkiye’de çalışma izinli olarak çalışan, Maaşlarını yurtdışındaki işvereninden alan yabancıların, Sigortalılık ve gelir vergisi ödeme yükümlülükleri

 1. Yabancı personelin Sigortalı sayılması: Çalışma izni olan yabancı personel, maaş ve sosyal güvenlik haklarını yabancı ülkedeki bir şirkette alıyorsa,

  Yabancı şirketin bulunduğu ülke ile Türkiye arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması varsa,

  Yabancının maaş ve sosyal güvenlik haklarını yurtdışındaki işvereninden aldığını kanıtlayan belgeleri sunması halinde,

  Bu yabancı personel Türkiye’de sigortalı sayılır. Türk işvereni tarafından ayrıca sigorta ettirilmesine gerek yoktur.

 2. Gelir Vergisi ödeme zorunluluğu:
  Yurtdışındaki bir işveren tarafından maaş ve sosyal güvenlik hakları ödenen yabancı personel, çalışma izinli olarak Türkiye’de 183 günden fazla çalışması halinde, gelirini Türkiye’de çalışarak elde ettiği için, gelir vergisi
  ödemekle yükümlüdürler.Gelir vergisi, Çalışma izni ile Türkiye’de çalışan yabancı personelin, yurtdışında elde ettiği brüt geliri üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi oranı, gelir miktarına göre yasada belirlenmiştir.

  Çifte vergilendirmeyi önlemek için, Türkiye’de ödedikleri vergiyi, maaş ve sosyal güvenlik haklarını aldıkları ülke resmi kurumlarına sunmalıdırlar. Kendi ülkesinde gelir vergisi ödeniyorsa, Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’na muafiyet belgesi başvurusu yaparak Gelir Vergisinden muaf olacaklardır.

 3. Türkiye ile karşılıklı sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülke vatandaşlarının sigortalılığı:

  Türkiye ile karşılıklı sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülke vatandaşı yabancı personeller için, Türk işvereni tarafından maaş ve sosyal güvenlik hakları Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı Kriterlerine göre belirlenmiş brüt maaşları üzerinden ödenmesi zorunludur.

4M DANIŞMANLIK

Yabancı İşleri Departmanı

 

, , , , , , , , , ,
Hemen Arayın