TMO’DAN, MAMUL MADDE İHRACATI SONRASI EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞI

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda;

 Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 166.263 ton ekmeklik buğday, ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile belirtilen Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği,

  • Satışa açılacak ekmeklik buğday stokları, mamul madde ihracatı sonrası üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un ve bulgur fabrikaları ile ekmeklik buğday unu kullanan mamul madde ihracatçılarına satılacak, bisküvi fabrikalarına sadece düşük vasıflı ekmeklik buğday, satılacağı, 
  • Ekmeklik buğdayların, mamul madde ihracatını gerçekleştiren hak ediş sahibi tüm firmalara serbest olarak satışa verileceği,
  • Kuruluşlarından ekmeklik buğday talep eden firmalar tarafından, hangi işyerlerimiz stoklarına ilişkin talepleri olduğuna dair dilekçenin sözleşme imzalanacak Şube Müdürlüklerine verilmesi gerektiği,
  • Bu kapsamda 02 Nisan – 30 Nisan 2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin TMO Şube Müdürlüklerimizden öğrenilebileceği,
  • – Bu kapsamda satışa açılan ekmeklik buğday stokları, iç satışa da açık olduğundan,   satış önceliği iç satış talebinde bulunan firmaya verileceği, belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce açılan Ekmeklik Buğday stoklarından yararlanmak isteyen firmaların sürenin kısalığını göz önüne alarak,  Uygulama Esaslarında belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Genel Sekreterliklere ibraz etmeleri gerekmektedir.

TMO’dan ekmeklik buğday vb. mal alımlarında dosya hazırlığı, başvuru süreci ve sonuçlandırılması hakkında 4M Danışmanlık firmanıza hizmet vermekten mutluluk duyacaktır.

4M danışmanlık, %30’dan fazlası 8-17 yıl arasında çalışan 70’i aşan nitelikli personeli ile 1991’den itibaren hizmet sunan kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,