Tekstil yatırımları

Hammaddesi spandex, naylon ip ve polyester ip olan gipe iplik üretimi yatırımlarında;
Büküm ve kaplama makineleri ile ipin niteliği değiştirilerek gipe iplik elde edilmektedir.

Elyaftan iplik üretimi söz konusu olmadığı için, bu yatırımda da 15.000.000.TL lik yatırım şartı aranmamaktadır.

1.000.000.TL lik asgari yatırım harcaması şartının sağlanması halinde genel teşvik belgesi düzenlenebilmektedir.

Konfeksiyon yatırımlarında mevcut tesislere yapılan ilave (tevsi) yatırımlarda, kapasitenin %100’ ü aşması halinde yatırım cinsi KOMPLE YENİ olarak değerlendirilmektedir.

Devir, satış, ihraç ve kiralama

Sadece modernizasyon teşvik belgesi düzenlenen belgelerde, aktiflerden düşülecek makine ve teçhizatın asgari üç yıl firma aktifinde bulunmuş olması ve aktiflerden düşmeye yönelik satışlarda satışı yapan firmanın ortakları ve birinci derece yakınlarının, satın alan firma ortaklık yapısında yüzde ellinin üzerinde pay sahibi olmamaları şartı aranır.

Firma ortaklığı ayırarak yeni bir firma kurduğu ve eski unvanlı şirket kapasite raporunda yer alan ve 3 yılını doldurmuş olan makineleri devraldığı takdirde;

Yeni kurulan firma tarafından devir alınan makineler, devir alan firmanın aktiflerine yeni tarihli olarak geçecektir. Bu durumda, devir alınan eski makineler, yeni alınmış gibi aktiflerde görülecek ve firma modernizasyon belgesi alamayacaktır.

Şirket bölünmelerinde Ticaret Sicil Gazetesinin ibraz edilmesi ve eski kapasite raporunun konması halinde, Modernizasyon yatırımı için bölgesel teşvik verilebilecektir.

 

4M DANIŞMANLIK

TEŞVİK GRUBU

 

, , , , , , , ,