Kullanılmış makine ithalatlarında 1 mayıs 2014 tarihinden itibaren tareks uygulaması

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 08.04.2014 tarihli ve 24847 sayılı yazısı (Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ TAREKS uygulamasının 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hk.)

Bilindiği üzere, 31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı (ikinci mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararma Ek Karar’ın Eki Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin İthalat: 2014/9 Tebliğinin 12 nci maddesi, bu Tebliğ’in EK-l/A ve EK-l/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2’de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden yapılacağı, 14 üncü maddesi ise söz konusu TAREKS uygulaması ile ilgili 12 nci maddenin 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe gireceği, hükmünü amir bulunmaktadır.

Bu çerçevede, mezkûr Tebliğ’in EK-l/A ve EK-l/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2’de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden yapılacaktır.

, , , , , , , , , , , , , ,