DİİB kapsamında miktar aşımının yaptırımları

KONU: DİİB KAPSAMINDA MİKTAR AŞIMININ YAPTIRIMLARI HK.

Firmaların, elektronik ortamda (DİR Otomasyon Sistemi) Onaylanmış Madde Bilgileri Revizesi (MBR) sayfasında görülen aşım miktarının, belge süresi içerisinde kati ithalata çevrilmesi, imhası, gümrüğe terk edilmesi, mahrece iadesi veya ihraç edilmesi müeyyide uygulanmasını engellemeyecektir.

DİİB kapsamında müeyyide’ye tabi olmamak için belgede belirtilen ham madde miktarından (taahhüt miktarından) fazla alım yapılmaması, belgede belirtilen miktardan fazla ham madde’ye ihtiyaç olması durumunda, belgenin revize edilmesi gerekmektedir. Ayrıca olası aşım riskine karşı yurt içi alım faturalarının zamanında sisteme girişi yapılmalıdır.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yayınlanan hatırlatma yazısı aşağıdadır.

Ekonomi Bakanlığından Yayınlanan Yazıda;

“Onaylanmış Madde Bilgileri Revizesi (MBR) ekranının firma kullanıcılarına açıldığı, ancak MBR ekranının firma kullanıcılarına açılmasının bazı firmalarda miktar aşımına konu eşyanın serbest dolaşıma giriş hükümleri çerçevesinde ithalatının yapılması halinde söz konusu aşıma ilişkin müeyyide uygulanmayacağı şeklinde kanaate neden olduğunun müşahede edildiği, ancak belge kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde “Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması başlıklı 22 nci maddesi, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğin 45 inci maddesi ile 2008/1 sayılı Genelgenin 49 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre işlem yapılması gerektiği,

 

Bu çerçevede, Dahilde İşleme İzin Belgesinde miktar aşımı yapılması halinde, Bakanlıklarınca izin verilen miktarın üzerinde yapılan ithalatın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında kat’i ithalatının yapılmasının, gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhasının, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesinin veya ihraç edilmesinin mezkur Karar’ın 22. Maddesinde belirtilen müeyyidenin uygulanmasını bertaraf etmesinin mümkün bulunmadığı (olumsuz) bildirilmiştir.“


, , , , , , ,
Hemen Arayın