Dâhilde işleme izin belgesi süre uzatımı, resen kapatma, süre kaydırımı, geri gelen eşya ile ilgili gelişmeler.

Ekonomi Bakanlığında yapılan toplantıda 2005/8391 sayılı DİR Kararında değişikliğe ilişkin tasarı bilgileri aşağıdadır.
Yayınlandıktan sonra geçerlilik kazanır.

Varsa istek ve önerilerinizi, İhracatçılar Birliklerine ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yazabilirsiniz.

1. Ek süre:

Belge süreleri bitmiş taahhütleri kapatılmamış belgelere, kararın yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde müracaat edilmesi şartıyla maksimum iki ay ek süre verileceği, ilave ihracat ya da kati ithalat yapılıp gümrük vergisinin ödenmesi suretiyle belgelerin taahhütlerinin kapatılmasına imkan tanınacağı,

 

2. Resen kapatma:

Karar değişikliği sonrası resen kapatma (kapatma başvurusu yapılmadığından hiç ihracatı yokmuş gibi tüm ithalata müeyyide uygulanması) yapılmayacak. Kapatma müracaatı yapılmasa dahi firmaya uyarı yazısı yazılacaktır.

Yine müracaat edilmezse belge taahhütlerinin birliklerce mevcut ithalat ve ihracat bilgilerine göre kapatılabileceği,

Gümrük Bakanlığıyla protokollerin tamamlandığı beyannamelerin birliklerce görülebilmesine imkan tanınacağı ifade edildi.

3. Süre kaydırımı:

Belge kapsamında hiç ithalat yapılmasa da süre kaydırımı verileceği,

 

4. Geri gelen eşya:

Gümrük Bakanlığıyla yapılan istişareler sonrası geri gelen eşyayla ilgili düzenlemelerin DİR Kararında yer almasının sağlandığı,

 

5. Yetkilendirilmiş yükümlü:

Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasına DİR Kararında yer verileceği.

Konuları görüşülmüştür.

Kaynak:

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi

Sayı: TİM.AKİB.GSK.TEŞVİK.2014/975-3099

Konu: DİİB Ek Süre Karar Çalışması.

Sayın Üyemiz;

İhracat Genel Müdürlüğümüzün son imza için Meclis’e gönderdiği Dahilde İşleme Rejimi Karar’ında Değişiklik

Öngören Karar ile;

İhracat taahhüdü tamamlanamamış ve kapsamında hiç ithalat yapılmamış Dahilde işleme izin belgelerine eksik ihracatlarını gerçekleştirmek için 3 (üç) ay ek süre verilmesi yönünde yeni bir süre ilave edileceği,

Gümrük Kanunu’nun 241. maddesine istinaden DİR Kararı’na ilave edilecek Geçici Madde ile, Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip en geç 3 (üç) ay içinde müracaat edilmek koşulu ve 241. maddeye

istinaden usulsüzlük cezası tahsil edilmesi şartı ile DİİB’lere 1 (bir) veya 2 (iki) ay süre verilebileceği, bu süre

zarfında firmaların gümrükçe onaylanmış herhangi bir işlem (ihracat, kati ithalat, mahrece iade vb.)

yapabileceği ancak, aşım varsa bu işlemlerin yapılamayacağı,

yönünde düzenleme yapılmasının öngörüldüğü bilgisi 21/03/2014 tarihinde İhracat Genel Müdürlüğünde

yapılan toplantıda bildirilmiştir.

Bu durumda DİİB’ leri olan tüm üyelerimizin bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Hemen Arayın