Çalışma izni alarak, şirketlerde çalışan yabancı personel için, yatırım teşvik belgesi kapsamında sgk prim desteği uygulanmamaktadır.

Çalışma izni alarak yabancı çalıştıran firmalar, yabancının mesleğine verilen göreve, yasa ile belirlenen brüt maaşlarına göre, sigorta primi ödemekle yükümlüdürler.

Çalışma izin süresince SGK-Sigorta primi eksik yatırılması halinde, Çalışma izni süre uzatması aşamasında tespit edilmekte, eksik ödenen SGK primlerinin ödeme belgesi sunulmadan süre uzatımı yapılmamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında çalışan Türk uyruklu personelleri için SGK-Sigorta primi işveren ve işçi hissesi muafiyetinden yararlanan işverenler;

Çalışma Bakanlığı’ndan çalışma izni alarak çalıştırdıkları yabancılar için Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında SGK desteklerinden yararlanamazlar.

Yararlanılmış olması halinde, 6183 sayılı yasaya göre faiz ve cezası ile birlikte geri ödemek zorunda kalabilirler.

Yabancı personel ücretsiz izinleri: Yabancı personel çalışma izni ile yabancı çalıştıran işverenler, yabancı personelin ücretsiz izin kullanarak Türkiye’de kalması veya yurtdışına gitmesi halinde, ücretsiz izin kullanılan günler için sigorta primlerini “SGK” ödemekle yükümlüdürler.

Ödenmeyen sigorta primlerinin ödendiği belgelenmesi halinde çalışma iznine süre verilmektedir.

Şirketlerinde veya ev hizmetlerinde yabancı personel çalıştıran işverenlerin, zor durumda kalmamaları için SGK – Sigorta primlerini aksatmadan ödemelerinde yarar vardır.

4M DANIŞMANLIK
YABANCI İŞLEMLERİ GRUBU  

, , , , , ,
Hemen Arayın