Ankara emniyet müdürlüğü ikamet-gerekli evraklar listesi – 16.04.2014

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ
DUYURU PANOLARINDA İLAN ETMİŞTİR.

 

2.9. Çalışma izninin ikamet izni sayılması

6458 sayılı kanunun 27nci maddesi uyarınca, “çalışma izni” ve “çalışma izni muafiyet belgesi” çalışma izni sayılacağından;

11.4.2014 tarihi itibariyle hem çalışma hem ikamet iznine sahip olan yabancılardan ikamet izni süresi önce dolanlar, ikamet izinlerini uzatmaksızın çalışma izinlerini kullanabileceklerdir.

Bu durum, çalışma izni muafiyet teyit belgesi hamili yabancılar için de geçerli olacaktır.

İkamet izni yerine geçen çalışma izin belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izni olabileceği gibi, kendi özel mevzuatında çalışma izni vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının izni de olabilecektir.

11.4.2014 tarihinden önce çalışma izni almış olup da henüz ikamet izni almayanlardan, çalışma izni süresi kadar ikamet harcı alındıktan sonra ayrıca ikamet almalarına gerek kalmaksızın çalışma izinlerini kullanacaklardır.
Bu işlem, ikamet izni işlemleri için müracaat edildiğinde valilikte gerçekleştirilecektir.

Çalışma izninin veya çalışma izni muafiyet teyit belgesinin sona erdiği tarih, aynı zamanda ikamet izninin de bitiş tarihidir. Çalışma izin süresi sona erdiği halde süresini uzatmayan ya da yeni durumuna uygun ikamet izni almayan yabancılar, ikamet izni ihlali yapmış sayılacaklardır.

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi süreleri, ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında toplam süreye dahil edilecektir.

ANKARA YABANCILAR ŞUBESİ İKAMET ÇEŞİTLERİ VE GEREKLİ BELGELER
KISA DÖNEM İKAMET
(TEDAVİ)

 1. Devlet Hastanesinden veya tam teşekküllü hastaneden heyet raporu (Raporda tedavi süresince seyahat etmesi sakıncalıdır yazacak)
 2. Pasaport aslı ve fotokopisi
 3. 1 adet fotoğraf
 4. İkamet beyanname formu
 5. Geçim Belgesi
 6. Özel Sağlık Sigortası

AİLE İKAMETİ
(T.C. VATANDAŞI İLE EVLİLİK)

 1. Evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi (Türkçe tercümesi ülke dışında evlenenler için)
 2. Türk vatandaşı eşe ait T.C. Kimlik numarasını belirten nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Yabancı eşin pasaport aslı ve fotokopisi
 4. Yabancıya ait 1, T.C. vatandaşı eşe ait 1 adet fotoğraf
 5. 1 adet ikamet tezkeresi beyanname formu dolacak
 6. Geçim belgesi (Maaş Bordrosu, işyeri yazısı)
 7. Kira kontratı veya tapu fotokopisi

NOT: Eşler birlikte müracaat edecekler. İkamet harcı ve ikamet tezkeresi belgesi bedeli müracaat sırasında Maliye veznesine yatırılacaktır. İstenen belgeler eksiksiz getirilecektir.)

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
(TAPUSU OLANLAR)

 1. Tapu aslı ve fotokopisi
 2. Tapu Müdürlüğünden yazı
 3. Zorunlu Deprem Sigortası
 4. Geçim Belgesi
 5. Pasaport aslı ve fotokopisi
 6. Özel Sağlık Sigortası
 7. 1 adet fotoğraf
 8. 1 adet ikamet beyanname formu

KISA SÜRELİ İKAMET
(T.C. VATANDAŞI YAKINI YANINDA)

 1. T.C. vatandaşı ile yakını olduğuna dair belge (Doğum Belgesi veya elçilik yazısı)
 2. T.C. vatandaşının noterden taahhütnamesi
 3. T.C. vatandaşının geçim belgesi
 4. T.C. vatandaşının kira kontratı veya tapu fotokopisi
 5. Yabancının pasaportunun aslı ve fotokopisi
 6. Yabancının 1 adet fotoğrafı
 7. 1 adet ikamet beyanname formu
 8. T.C. vatandaşının kimlik aslı ve fotokopisi

AİLE İKAMET İZNİ
(ÖĞRENCİ EŞ VE ÇOCUKLARI)

 1. Geçim Belgesi
 2. Sağlık sigortası (Her şahıs için ayrı olacak)
 3. Evlilik Belgesi ve çocukların doğum belgeleri (Türkçe tercüme)
 4. 1 adet ikamet tezkeresi beyanname formu
 5. 1 adet fotoğraf
 6. Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 7. Öğrenci ikamet belgesi fotokopisi

NOT: Eş ve çocuklar (Her bir şahıs) ayrı ikamet belgesi alacaklardır.

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
(TURİSTİK)

 1. Pasaport aslı ve fotokopisi
 2. Yabancının 1 adet fotokopisi
 3. Form (1 adet)
 4. Noterden taahhütname
 5. Geçim Belgesi
 6. Yabancının özel sağlık sigortası
 7. Kalacağı adres bilgileri (Kira kontratı, tapu fotokopisi)

 

AİLE İKAMET İZNİ
(ÇALIŞMA İZNİ OLANLARIN EŞ VE ÇOCUKLARI)

 

 1. Evlilik Belgesi ve doğum belgelerinin Türkçe tercümesi
 2. Pasaport aslı ve fotokopisi
 3. 1 adet ikamet beyanname formu
 4. 1 adet fotoğraf
 5. Çalışan eşin ikamet tezkeresi aslı ve fotokopisi
 6. Geçim Belgesi
 7. Özel sağlık sigortası
 8. Çalışan eşin gelir belgesi (Örnek: 4 kişilik bir ailenin asgari 1.200 TL geliri olacak)

NOT: Eş ve çocuklar için ayrı ikamet tanzim edileceğinden belgeler ayrı ayrı tanzim edilecektir)

KAYNAK: ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU

 

, , , , , , , , , ,