02.04.2014 – 30.04.2014 tarihleri arasında TMO ile sözleşme imzalayanlara, Mamul Madde İhracatı sonrası TMO’dan Mısır Satışı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda;

02.04.2014 – 30.04.2014 (dahil) tarihleri arasında sözleşmeler imzalanması halinde, ABD Dolar/Ton bazındaki satış fiyatlarını duyurmuştur.

İLLER VE FİYATLARI:

  • Mersin Şube Müdürlüğü Mısır stokları 262 $/Ton,
  • İskenderun ve Gaziantep Şube Müdürlükleri Mısır stokları 237 $/Ton,
  • Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri Mısır stokları ise 217 $/Ton olarak uygulanacak , ayrıca 2 $/Ton manipülasyon ücreti alınacağı,
  • Satışa açılan Mısır stoklarına ait detay bilgiler ilgili Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği,
  • Bu kapsamda satışa açılan Mısır stokları, iç satışa da açık olduğundan, satış önceliği iç satış talebinde bulunan firmaya verileceği belirtilmiştir.
  • Kuruluşları Mersin, İskenderun, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan Mısırların mamul madde ihracatı sonrası satışa açıldığı
  • Kuruluşları stoklarında bulunan mısır, ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile belirtilen Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği,
  • Satışa açılan mısır stoklarının, üretimlerinde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına satılacağı, Bildirilmiştir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce satışa açılan Mısır stoklarından yararlanmak isteyen firmaların gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak Genel Sekreterliklere ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 05.03.2014 tarihinde yayınlamış olduğu yazı kapsamında satışa açılan mısır stoklarının, üretiminde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına satılacağı belirtilmiştir.

TMO’dan mısır vb. mal alımlarında dosya hazırlığı, başvuru süreci ve sonuçlandırılması, Dahilde işleme izin belgesi alımı, izleme ve kapatılması işlemlerinizde 4M Danışmanlık firmanıza hizmet vermekten mutluluk duyar.

4M danışmanlık, %30’dan fazlası 8-17 yıl arasında çalışan 70’i aşan nitelikli personeli ile 1991’den itibaren hizmet sunan kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

4M TEŞVİK DEPARTMANI

, , , , , , , , , , , , , , ,