Endüstriyel tasarımın taklit edilmesi ve hukuki ihtilaflar