Dahilde işleme izin belgesinde ihracat yapılan ülkelerin önemi