TÜRKİYE’DE VİZE VE İKAMET İHLALİ YAPAN (KAÇAK KALAN) YABANCILAR İÇİN İKAMET DÜZENLEMESİ

İKAMET DÜZENLEMESİ

Türkiye’de Kaçak kalan yabancılar:

Türkiye’de Uzun süre vize/ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere altı ay süreli ikamet izni verilmesi veya yurtdışına çıkışlarında süreli giriş yasağı kapsamına alınmamaları 28 Mayıs 2012 tarih ve 108807 sayılı Bakanlık oluru ile uygun görülmüştür.

 

Kaçak Yabancılara Altı Aylık İkamet İzni Verilecek Son Başvuru Tarihi:
15 AĞUSTOS 2012

Türkiye’ye 28 Mayıs 2012 tarihinden önce giren kaçak yabancılara il veya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirlikleri tarafından altı ay süreli ikamet izni verilecektir.

 

YABANCIYA GİRİŞ YASAĞI KONMAMASI İÇİN SON ÇIKIŞ TARİHİ:

Türkiye’de ikamet izni uygulamasından yararlanmayan, kaçak kalan yabancılar ise izinsiz kaldıkları sürenin harç ve cezasını hudut kapılarında ödemeleri ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar Türkiye dışına çıkmaları halinde süreli giriş yasağı kapsamına alınmayacaktır.

 

180 GÜN ZARFINDA VİZE VEYA VİZE MUAFİYETLİ, TOPLAM 90 GÜN SÜREYLE İKAMET TEZKERESİ ALMADAN KALABİLME HAKKI:

 1. VİZE UZATMA HAKKI
  • Yabancıların vize veya vize muafiyet sürelerinin 90 güne kadar yurt içinden uzatılabilmelerine yasal düzenleme getirilmiştir.
  • Altı aya kadar vize ihlali yapan yabancılar, harç ve cezasını ödemesi kaydıyla durumları ıslah edilerek kayıt altına alınmış ve altı aya kadar yasal kalış imkanı sağlanmıştır.
 2. İKAMET HARÇLARI VE 6 AY SÜRELİ İKAMET İZNİ
  • İkamet tezkeresi harçlarının yüksek olması sebebiyle ikamet izni almak istemeyen yabancıların yasal kalışlarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla yıllık harç miktarları yeniden düzenlenerek indirilmiştir.
  • Türkiye’ye ticari bağlantı veya iş görüşmesi yapmak üzere gelen ve yurt içinden çalışma izni almak isteyen yabancılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan başvuru yapabilmeleri için iş görüşmesi amaçlı 6 ay süreli ikamet tezkeresi düzenlenme yetkisi İllere devredilmiştir.
 3. ÇALIŞMA İZNİ
  • Asgari ücret uygulaması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca özellikle ev hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancıların kayıt altına alınmaları ve yasal çalışmalarını sağlamak amacıyla asgari ücretin 1,5 katı olan sigorta primleri asgari ücret tutarına indirilmiştir.
 4. VİZE İHLALİ VE İKAMET İHLALİ YAPAN YABANCILAR İÇİN İKAMET DÜZENLEMESİ

Bu düzenlemelere rağmen, bazı ülke vatandaşlarının uzun süre yurt dışında ikametsiz kaldıkları gerekçesiyle kendi ülke uygulamaları gereği yurt dışına çıkışlarının engellendiği ve Türkiye’ye tekrar seyahat edememe endişesi ile ikamet veya çalışma izni almaksızın uzun yıllar yasa dışı olarak kalmaya devam ettikleri ve kayıt altına girmedikleri görülmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, kayıt dışılığı azaltmak ve yabancıların kayıt altına girmesinin özendirilmesi benimsenmektedir. Ülkemizde izinsiz ve kayıt dışı çalışan özellikle baktıkları çocuk, hasta, yaşlı ve malul vatandaşlarımızın mağdur olmamaları, ev hizmetleri ve çocuk bakıcılığı yapanların kayıt altına alınarak kayıt dışı istihdamın önlenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca uzun süre vize/ikamet ihlali yapan yabancıların Türkiye’deki yasa dışı durumları sebebiyle yurt dışına çıktıkları takdirde belirli bir süre geri dönememe endişelerini gidermek, tekrar girdiklerinde de Türkiye’deki yasal kalışların düzenli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu nedenle, belirtilen kapsamda bulunan yabancılara, talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay süreli ikamet izni verilmesi veya yurt dışına çıkışlarında süreli giriş yasağı kapsamına alınmamaları uygun görülmüştür.

İKAMET İZNİ UYGULAMASI: (KAÇAK DURUMDA OLAN YABANCILAR)

 • İkamet izni uygulaması, Türkiye’ye 28.05.2012 tarihinden önce giren yabancıları kapsamaktadır.
  Başvuru için İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüklerine veya yetkilendirilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliklerine 15.08.2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müracaat edilmesi gerekmektedir.
  Başvuruların son güne bırakılmadan en kısa sürede yapılması önem arz etmektedir.
 • Bu kapsamda ikamet izni alan yabancılardan, tedavi ve seyahate engel durumu olduğunu doktor raporuyla belgeleyenler, çalışma izni alanlar, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarına kayıt olanlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık sınavlarıyla yerleştirilenler haricindeki diğer tüm yabancıların bu uygulamadan aldıkları ikamet tezkeresinin süresi uzatılmayacağından yabancıların yurt dışına çıkmaları gerekmektedir.

İKAMET İZNİNDEN YARARLANAMAYAN YABANCILAR:

 • İkamet izni uygulamasından yararlanamayan yabancıların ise, izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezasını hudut kapılarında ödemeleri ve 31.12.2012 tarihine kadar Türkiye dışına çıkmaları halinde süreli giriş yasağı kapsamına alınmayacaklardır.

YASA DIŞI KALMAYA DEVAM EDENLER;

 • Türkiye’den 31.12.2012 tarihine kadar çıkmayan yabancılar sınır dışı edilecek ve haklarında Türkiye’ye Giriş Yasağı Kararı alınacaktır.

KAYNAK: Emniyet Genel Müdürlüğü Web sitesi:
Genel aslı için tıklayınız >> http://egm.gov.tr/detay.aspx?id=129&tur=duyurular