YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA VE İKAMET İZNİ

4M Danışmanlık, 25 yıllık tecrübesi ve 70'den fazla nitelikli personeli ile yabancı personel çalışma izni belge alımı tamamlanmasına kadar her adımda sizinle.

Detaylı bilgi için lütfen yandaki formu doldurunuz veya 0312 5505050’yi arayınız. Bilgilendirme hizmetimiz ücretsizdir.

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.

Yabancı Personel çalışma izni

4M Danışmanlık, 1991 yılından bugüne 33 yıllık tecrübesi ile 25.000 den fazla müşterisine hizmet vermiş, sektörün öncüsü kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.

Bakanlık Çalışma izni başvuru dosyalarını aşağıdaki kriterleri dikkate alarak kapsamlı inceleme yapar.

 • İş piyasasındaki durum, Çalışma hayatındaki gelişmeler,
 • İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
 • Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
 • Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
 • Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri, Yabancının eğitim durumu,
 • İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
 • Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,
  Yabancı personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulması halinde çalışma izni onaylanır.

Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma izni almakla yükümlüdürler.

Yabancı personel Çalışma İzni alınmadan yapılan çalışmalar kaçak çalışma kabul edilir. Denetimlerde tespit edilmesi halinde işverene ve yabancıya idari para cezaları uygulanır. Ayrıca yabancı sınır dışı edilebilir.

ÇALIŞMA İZNİ ALINABİLMESİ İÇİN;

Yabancının mesleği, Resmi kurumlarda kayıtlı önceki bilgileri, İşverenin sağlaması gereken yasal şartlarının yeterli olması gereklidir.

TÜRKİYE’DE BİR İŞVERENİN YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRABİLMESİ İÇİN;

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Devlet ihalesi ile alınan işlerde çalışacak yabancılar hariç olmak üzere şirketler, çalıştıracağı her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşının çalışıyor olması yasal zorunluluktur.

YABANCILARA VERİLECEK ÜCRET ALT SINIRI:

İşverenlerin çalıştıracakları yabancıların mesleklerine ve çalıştıracakları işlere göre ödemesi gereken ücret alt sınırı Bakanlık’ça belirlenmiştir.

İşverenin ödemesi gereken brüt ücretler;

 1. Üst düzey yöneticiler, pilotlarve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için; asgari ücretin 6,5 katıdır.
 2. Mühendis ve mimarlar ile Birim veya şube müdürleriiçin asgari ücretin 4 katıdır.
 3. Öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobatve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar için asgari ücretin 3 katıdır.
 4. Satış-Pazarlama Elemanı, İhracat elemanı, Müşteri Temsilcisi gibi görevlerde çalışacak yabancılar için brüt asgari ücretin 1,5 katı,

 5. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için ise en az asgari ücret tutarında maaş verilmesi gerekmektedir.

Yabancı Personel çalışma izni
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Ev Hizmetleri Çalışma izni

Ev hizmetlerinde yabancı çalıştırabilmek için Bakanlık;

 • Hasta bakımı için sağlık kurulu raporu istenmektedir.
 • Yaşlı bakımı için 65 yaşını geçmiş olması aranmaktadır.
 • Çocuk bakımı için ailenin şartları, geliri ve çocuğun yaşı dikkate alınmaktadır.
 • Erkek yabancılar için, hasta veya yaşlının ciddi bakım gerektirdiğinin kanıtlanması istenmektedir.


4M Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

Çalışma izni başvurusu için bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekenler.

 • Türkiye’de vizeli veya vize muafiyetli kalış süresi içinde mi? Süresini geçirmiş kaçak duruma düşmüş mü?
 • Yabancı Türkiye’de farklı bir işverenin yanında çalışma izinli olarak çalışıyor mu? Çalışıyorsa çalışma iznin bitmesine ne kadar gün kaldı?
 • Yabancı Türkiye’de mi? yabancı ülkede mi?
 • Ev hizmetlerinde yabancı verilecek ücret?


Bu bilgiler ve olasılıklar incelendikten sonra işlemlere başlanması halinde başvuru dosyası daha kısa sürede sonuçlanır.

Yabancıya verilecek ücret:

Yabancının brüt ücreti alt sınırı Bakanlıkça belirlenen brüt asgari ücrettir. Bunun altında ücret ödenemez. İşveren bu ücretten, SGK primi, İşsizlik sigortası fonu, gelir vergisi, asgari geçim indirimi, damga vergisini düşerek ilgili kurum hesaplarına, kalan ücreti yabancı adına açılan banka hesabına ödemekle yükümlüdür.

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancının brüt ve net ücreti ile vergileri aşağıdadır.

Başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle, ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılara ödenecek ücretin en az 1 brüt asgari ücret kadar olması gerekmektedir

Yabancının işe başlaması ve sigortalılığı:

İşveren çalışma izni onay tarihi itibariyle ve 30 günü geçmemek kaydıyla yabancının sigortasını işlemlerini tamamlayarak işe başlatmakla yükümlüdür. 30 günü geçmesi halinde çalışma izni geçersiz duruma düşer.

Yabancının çalışma izni geçerlilik süresi içinde sigortalılıktan çıkarılması halinde çalışma izni süresi uzatılmaz. Yasal olarak ödemeyen tüm vergiler 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre faiz ve cezaları ile birlikte işverenden tahsil edilir.

NOT: Başvuru kararı vermeden önce bu bilgilerin güncelliği hakkında son durum bilgisi almak için (312) 5505050 veya (212) 5730101 aramadan karar vermeyiniz.

Ev hizmetlerin yabancı çalıştırabilmek için 4M uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

Ev Hizmetleri Çalışma izni
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Çalışma izin başvurusu nasıl yapılır?

Çalışma izni sadece başvuru yapmaktan ibaret değildir.
Yabancının ve işverenin yasal şartlarının yeterli olması yanında yükümlülükleri yerine getirmesini de gerektirir.

Aşağıdaki konular, başvuru yapılıp yapılmaması konusunda firmanızı yönlendirici bilgiler içerir.

4M uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz. Her adımda sizinleyiz.

 1. Türkiye Konsolosluktan Çalışma vizesi başvurusu: 
  Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancılar, uyruğundan bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Konsolosluğu veya Temsilciliğine, gerekli bilgi ve belgeleri sunarak, talep edilen harç veya vize ücretlerini ödeyerek çalışma vizesi başvurusu yaparlar.
  Yabancı Personel Çalışma İzni başvurusu, Konsolosluktan alınan başvuru referans numarası kullanılarak yapılır.
 2. Doğrudan Bakanlığa başvuru:
  07.01.2014 tarihinden önce en az 6 aylık süreli olarak ikamet izni alınmış, ikamet izni randevusu alınmış olanlarla, Türkiye’de ikamet izinli olarak daimi ikamet edenler, ailesi yanında kalan çocuklar vb. ikamet izinleri olan yabancılar doğrudan Bakanlığa başvuru yapabilirler. Bu bilgilerin uygulama değişikliği hakkında başvuru öncesi son durum bilgisi almak için (312) 5505050 / Dahili: 239 veya (212) 5730101 / Dahili: 239 aramadan karar vermeyiniz.

4M Danışmanlık, Yasa ve uygulamalardaki değişikleri güncel takip eder. Hassas inceleme yaparak,  işveren ve yabancı için doğru olan kararın verilmesi ve riske girmelerin baştan önler.

Çalışma izni verilmesini doğrudan etkileyen konular:

 • Çalışacak yabancı Türkiye’de mi?
 • Türkiye’de ise, pasaport süresi en az 14 aydan fazla mı?
 • Türkiye’de vizeli veya vize muafiyetli kalış süresi içinde mi? Süresini geçirmiş kaçak duruma düşmüş mü?
 • Yabancı Türkiye’de farklı bir işverenin yanında çalışma izinli olarak çalışıyor mu? Çalışıyorsa çalışma iznin bitmesine ne kadar gün kaldı?
 • İşverenin sermayesi, çalışan Türk vatandaşı sayısı, yabancının yapacağı görev,
 • İşverenin yabancıya vermek istediği ücretin yasal şartlara uygunluğu,
 • İşverenin ihracat yapıp yapmadığı vb. Soruların cevaplarına ihtiyaç vardır.


Ayrıca;

 • Yabancı çalışma izni onaylandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sigortalı yapılarak işe başlatılmalıdır. Aksi halde çalışma izni geçersiz olur.
 • Yabancıya yasal olarak uygulanacak ücret Türkiye’deki asgari ücretin katları şeklinde uygulanır. Asgari ücretin 1,5 katı, 3 katı, 4 katı, 6,5 katı şeklinde uygulanır.
 • Yabancı personel ücretleri yasada belirtilen brüt miktar üzerinden sigortalanarak başlatılır. Yabancı adına bankada açılan hesaba yatırılması yasal zorunluluktur.
 • Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK primi için bildirim yapılarak her ay işçi ve işveren hisselerinin SGK kurumu hesabına yatırılmalıdır.
 • Yabancının izinli olması, Yurtdışına gitmesi halinde de bu ödemelerin yapılması zorunludur. Yabancının yıllık veya ücretsiz izin uygulaması yoktur.


Bildirim yükümlülükleri: 

İşveren yabancının işten ayrıldığını Çalışma Bakanlığı’na ve SGK Kurumuna gerekli evrakla birlikte bildirim yapmakla yükümlüdür. Aksi halde idari para cezaları ödenir.

Çalışma izin başvurusu nasıl yapılır?
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Çalışma izin türleri

Yabancılar alacakları çalışma izinleri ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız (kendi nam ve hesabına) olarak da çalışabilirler.

 1. Süreli çalışma izni
  Belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla “bir yıl” süreyle verilir.
  Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.
  Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir
 2. Süresiz çalışma izni
  Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni
 3. Bağımsız çalışma izni
  Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile Bağımsız çalışma izni verilebilir.
 4. İstisnai haller
  1. Türk vatandaşı ile evli olanlar;
  2. Yerleşmiş sayılan yabancılar;
  3. Yerleşmiş sayılan yabancıların çocukları;
  4. Türk vatandaşlığını kaybedenler;
  5. İskan Kanunu kapsamında olanlar;
  6. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları;
  7. Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenler;
  8. Kilit personel niteliğindeki yabancılar vb.
   Yabancılar istisnai haller kapsamında çalışma izni alabilirler.
Çalışma izin türleri
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Çalışma izni muafiyetleri?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4817 sayılı kanuna dayalı yönetmeliğin 55 maddesi (c) ve (ç) bentleri kapsamında çalışacak yabancılar için çalışma izninden muafiyet tanımıştır.

(c) ve (ç) bentleri kapsamında amaçlarına uygun vize ile giriş yapan yabancılara;

Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren, bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş çıkış yaparak yasal çalışma yapabilirler.
Yasa yayım tarihi: 22.01.2015/29244

Bu durumda bilinmesi gerekenler:

( c ) Bendine göre: Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla gelenler.

( ç ) Bendine göre: Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla;

ÖNEMLİ NOT: Bu uygulama ile sadece çoklu giriş, çıkış hakkı sağlayan ikamet izni alınması uygulaması kaldırılmıştır. ( c ) ve ( ç ) bentleri kapsamında amacına uygun vize ile giriş yapan yabancılar, sigortalılık ve sosyal güvenlik kurallarına uymak kaydıyla ikamet izni almadan yasal çalışma yapabilirler.

Madde 55, (c) ve (ç) bentleri dışındaki maddeler kapsamında çalışacak yabancılar çoklu giriş çıkış için ikamet izni almakla yükümlüdürler

Çalışma izni muafiyetleri?
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Çalışma İzni Harç Tutarları

Yabancı çalışanlara verilecek çalışma izinleri ve değerli kağıt bedelleri harca tabi olup harç miktarları 01.01.2024 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde güncellenmiştir.

Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bütün çalışma izni başvurularında çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınmakta olup ilgili harç ve değerli kağıt tutarları aşağıda belirtilmiştir.

2024 Yılı Çalışma İzni Harçları ve Değerli Kart Bedeli

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2024 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar (1 yıl dahil)   7.345,0 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı 2 yıla kadar (2 yıl dahil) 14.690,0 TL
Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 22.035,0 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 73.480,60TL
Geçici Koruma Çalışma İzni Harç Tutarı   2.732,40 TL
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

Bakanlıkça düzenlenen her bir çalışma izni belgesi için alınacak olan değerli kağıt bedeli

   565,00 TL

- Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,

- Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla yabancının kimlik numarası üzerinden yatırılacaktır.

Harç ödemesi yapılabilecek başlıca kurumlar;

- https://dijital.gib.gov.tr

- T.C. Ziraat Bankası 

- T. Vakıflar Bankası

- T. Halk Bankası

Harç tutarlarının bildirim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yatırılması gerekmektedir. Kaybolan çalışma izin belgesinin yeniden çıkartılması için harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedelinin tamamı tahsil edilmektedir.

Çalışma İzni Harç Tutarları
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

İdari Para Cezaları - 2024

2024 yılında çalışma izni olmaksızın çalışan/çalıştırılan yabancılar ile bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde uygulanacak idari para cezaları aşağıda belirtilmiştir.

 

İDARİ PARA CEZALARI

 2024 yılı için CEZA MİKTAR (TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 56.752
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 22.688
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 45.406
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 3.768
İdari Para Cezaları - 2024
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Doğrudan yabancı yatırımlar

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutularak daha kolay şekilde verilebilmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda irtibat büroları dahil çalışacak Yabancılar yabancı uyruklu kilit personeli ifade eder.

İrtibat bürolarında, Büro faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olması kaydıyla yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye çalışma izni verilir.

Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:

 1. Şirkette yapacağı göreve göre  çalışma izni alabilmesi için;
  1. Şirketin üst yönetiminde veya yürütme pozisyonunda olmak.
  2. Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
  3. Şirketin denetçilerinin, teknik ve idari personelini denetlemek,
  4. Yeni personel almak veya işine son vermek veya bu konularından en az birinde görev alan şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı vb görevler yapan kişidir.
 2. Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip, İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişidir.
Doğrudan yabancı yatırımlar
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Çalışma izni süre uzatma işlemleri

Yabancı personel çalışma izni ilk başvuruda en çok bir yıl süre ile verilir.

Çalışma izin süresi bitiş tarihinden geriye doğru iki ayın başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde başvurunun yapılmış olması gerekir.

Çalışma izni süre uzatımında çalışma izni kartı düzenlenir. Kartın süresi başlangıcı, önceki çalışma izni kartı bitiş tarihi olarak uygulanır.

Çalışma izni süre başvurusu 60 gün içinde yapılmaması halinde süre uzatma hakkı sona erer. Takipsizlik ve ihmaller yeniden çalışma izin başvuru yapılmasına sebep olabilir. Bu durumda çalışma izninde süre kesintisi olur.

Yabancının SGK ödemelerinin yatırılmamış olması, SGK’dan kaydının kapatılması hallerinde süre uzatımı yapılmaz. Ayrıca ödenmeyen SGK ve vergiler 6183 sayılı amme alacakları kanununa göre işverenden tahsil edilir.

Çalışma izni, aynı işyeri ve aynı meslekte çalışmak kaydıyla en fazla iki yıl daha uzatılabilir.

Çalışma izni ile üç yıllık kanuni çalışma tamamlanınca aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

Çalışma izni süre uzatma işlemleri
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

İşveren ve yabancı yükümlülüğü

Yabancı personel çalışma izni alacak işverenin sahip olması veya uygulaması gereken yükümlülükleri vardır,

Bunlardan birisinin olmaması halinde yabancı personel çalışma izin başvurusu onaylanmayabilir,

Çalışma izninin olumlu sonuçlanma şansının yüksek olması, Bakanlık değerlendirme kriterlerini kapsayan bir dosya hazırlanması ile sağlanabilir,

4M uzmanlarının ret edilme risklerini en aza indirebilmek için, ön inceleme yaparak hazırladığı dosya ile onaylanma şansını en yüksek seviyeye çıkarır,

İşverenin aşağıdaki konuları hassasiyetle izlemesi ve zamanında işlemleri başlatması yasal sorumluluktan korur.

 • Elektronik başvuru süresi,
 • Elektronik başvurudan sonra dosya teslimi,
 • İşe başlatma şartı,
 • Brüt asgari ücret uygulaması zorunluluğu,
 • İşverenin bildirim yükümlülüğü,
 • İşverenin İşe başlama bildirimi,
 • İşverenin İşten ayrılma bildirimi,
 • Ev hizmetleri ve devlet ihalesi kapsamında alınan işler dışında çalıştırılmak istenen her bir yabancı için 5 Türk vatandaşı çalışıyor olması zorunludur.

İşveren ve yabancı yükümlülüğü
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Yabancı çalışanların Sosyal güvenliği

Türk ve yabancı uyruklu çalışanlar 5510 sayılı Kanun’a göre uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılır.

Yabancı bir ülkedeki bir kuruluşun adına ve hesabına çalışma üzere Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, kendi ülkelerinde sosyal güvenlik mevzuatına tâbi iseler Türkiye’de sigortalı sayılmazlar.

Bu uygulamalar genel sağlık sigortası, İş kanunu, işsizlik sigortası açısından farklıdır.

Yabancıların vizeli veya vize muafiyeti ile Türkiye’ye girişlerinden itibaren sigortalılıkları ve ülkesinin Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olup olmadığı bilgisine sahip olmaları gerekir.

Yabancı çalışanların Sosyal güvenliği
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Yabacılara yasak meslekler ve görevler

Kanunlarla  Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler

Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)

Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)

Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)

Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)

Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)

Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)

Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)

Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)

Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)

Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)

Yabacılara yasak meslekler ve görevler
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Yabacı Personel Gerekli Belgeler

Yabancıların Türkiye’de yasal çalışma yapabilmeleri için sunmaları gereken evraklar;
İrtibat Büroları, Eğitim Sektörü, Eğlence Sektörü, Havacılık Sektörü, Ev Hizmetleri Sektörü, Sağlık Sektörü, Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları, Turizm Sektörü, Şirketler, dernekler, doğrudan yabancı yatırımcılar vb. sektörlere göre değişebilmektedir.

Ayrıca, işverenin yabancı işçi çalıştırmadaki yükümlülükleri, bilmesi gerekenler çalışma izni onayını doğrudan etkilemektedir.

Aşağıdaki linki tıklayarak tüm sektörler için gerekli belgeleri bulabilir,

Yabacı Personel Gerekli Belgeler
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Dernekler gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Vergi Borcu Yoktur yazısı, Mernis sistemine adres kaydı,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

İşinizi ehline verin. Siz arkasından gitmeyin.

Dernekler gerekli belgeler
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Doğrudan yabancı yatırımlar gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, başvuru Formu, sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi,

Her bir yabancı personel için 5 Türk vatandaşı çalıştırma şartı, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Ticaret sicil gazetesi Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu,

Vergi Borcu Yoktur yazısı, yüklenici belgesi, çalışan mühendislerin maaş bordroları, Mernis sistemine adres kaydı,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

Mühendis olanlar için YK denklik belgesi, Şirket ortağı için borcu olmadığına dair BAĞKUR yazısı, Türkiye’de bulunma kanıtı

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi Meslek odası üyelik belgesi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Doğrudan yabancı yatırımlar gerekli belgeler
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Eğitim Sektörü gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Vergi Borcu Yoktur yazısı, Mernis sistemine adres kaydı, Kurum açma ve öğrenime başlama izin ve ruhsatnamesi, Şirket ortağı için borcu olmadığına dair BAĞKUR yazısı,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir. 

Eğitim Sektörü gerekli belgeler
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Ev Hizmetleri sektörü gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Mernis sistemine adres kaydı, Sağlık raporu, işveren yabancı uyruklu ise pasaport sureti,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği.

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Ev Hizmetleri sektörü gerekli belgeler
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Havacılık sektörü gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Mernis sistemine adres kaydı, İşletme ruhsatı, işveren yabancı uyruklu ise pasaport sureti,

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, pilot lisansı.

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Havacılık sektörü gerekli belgeler
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Mühendisler ve Şehir Plancıları gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Mernis sistemine adres kaydı, yüklenici belgesi, Çalışan ürk Mühendislerin maaş bordroları

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, yabancı şirket Ortağı ise BAĞKUR kaydı, YÖK denklik belgesi, atama yazısı

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir, meslek odası üyelik belgesi,
Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Mühendisler ve Şehir Plancıları gerekli belgeler
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Turizm sektörü gerekli belgeler

İlk başvuruda istenen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi ile brüt ücretin belirtildiği iş sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, Vekâletname, Faaliyet belgesi, Bilanço ve Kar / Zarar tablosu, Mernis sistemine adres kaydı, yüklenici belgesi, Çalışan ürk Mühendislerin maaş bordroları

Yabancıdan istenecek belgeler

Çalışma Vizesi referans numarası, Fotoğraf, Pasaport sureti, Bonservis, sertifika, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, gerekiyorsa atama yazısı, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse evlilik cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, yabancı şirket Ortağı ise BAĞKUR kaydı, YÖK denklik belgesi, atama yazısı

Süre uzatma ve istenilen belgeler

İşverenden istenecek belgeler

Başvuru dilekçesi, Başvuru Formu, Sözleşme süresi ve görevi, Brüt ücreti içeren belirli süreli iş Sözleşmesi, SGK Pirim Bordrosu, SGK kayıt Kontrolü, Vergi borcu yoktur yazısı, Vekaletname.

Yabancıdan istenecek belgeler

Pasaport sureti, Önceki çalışma izni fotokopisi, Fotoğraf, Ücret Bordrosu, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse, Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir, YÖK denklik belgesi, yabancı şirket Ortağı için BAĞ-KUR kaydı

Bakanlık, gerek görülmesi halinde ek belge talebinde bulunabilir.

Turizm sektörü gerekli belgeler
Yabancı Personel Çalışma İzni hakkında bilgi almak için tıklayın
Yabancı Personel Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın