Seyahat acentesi işletme belgesi

SEYAHAT ACENTESİ NEDİR?

Seyahat acenteleri, turistlere turizm ile ilgili verir. Paket turlar düzenler. Turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, eğlence hizmetlerini vermeye yetkili olan, pazarlayan şirketlerdir.

SEYAHAT ACENTESİ BELGESİ NEDİR?

Seyahat acentesi belgesi, seyahat acentesi faaliyeti yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir.

SEYAHAT ACENTELERİNDE GRUPLANDIRMA

 1. A Grubu Seyahat Acenteleri:

Tüm seyahat acenteliği hizmetlerini ifa ederler.

 1. B Grubu Seyahat Acenteleri:

Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.

 1. C Grubu Seyahat Acenteleri:

Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

Ayrıca, B ve C grubu seyahat acenteleri, kendilerine A grubu seyahat acentelerince verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentelerin ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

A grubu seyahat acentesinin, B veya C grubu seyahat acentesine vereceği görev bir yazı veya sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentesi hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentesince düzenlenmesi şeklinde olamaz.

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’e yakın nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

SEYAHAT ACENTESİ İŞLETME BELGESİ

GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi
 2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
 3. Acente unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı
 4. Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acenteliği faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi
 5. İmzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 6. Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus kayıt sureti ve adlî sicil belgesi
 7. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri
 8. Seyahat Acentesi personeline ait belge (Sertifika), nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi
 9. Acente unvanına ilişkin taahhütname
 10. Acente sahibi ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname
 11. Kuruluş teminatı aslı

SEYAHAT ACENTESİ İŞYERİNİN NİTELİKLERİ

Seyahat Acentesi işyerinde aşağıda belirtilen niteliklerin bulunması gereklidir.

 1. Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olmalıdır.
 2. Seyahat acentesi olduğunu belirleyen ve acente unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentesi işyeri dışından görülebilir yerde olmalıdır.
 3. Bulunduğu yer ve konum itibarıyla grubunun gerektirdiği seyahat acenteliği faaliyetine, uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olmalıdır.
 4. Telefon, faks, seyahat acentesi işlemini internetten yapabilen elektronik iletişim cihazı olmalıdır.
 5. Mevzuatta belirtilen seyahat acentesi hizmetleri dışında başka faaliyet yapılmıyor olmalıdır.

REVİZELER

 1. Şube Kuruluş Talebi
 2. Belge Devri Talebi
 3. Acentenin Teminat Mektuplarının Değiştirilmesi Talebi
 4. Kayıp Enformasyon Memurluğu Veya Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi
 5. Acentenin (A) Grubu Geçici İşletme Belgesinden (A) Grubuna Geçiş Talebi

4M ile çalışırken müşterinin takibi ve düşünmesine gerek kalmaz. Yabancı işten ayrılıncaya kadar 4M uzmanları izler. Zamanında işlemleri başlatır.

Çalışma izinleri hakkında detaylı bilgi için (212) 573 0101 veya (312) 550 5050 telefonlardan 4M uzmanları ile görüşmeden karar vermeyiniz.

Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ
Turizm Belgeleri Sıkca Sorulan Soruları görmek için tıklayın

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.