Sizi bilgilendirmek için Hızlı Destek formumuzu doldurun

YABANCILARA TURKUAZ KART UYGULAMASI

63e247c0ad96a9e5f2dfe748dcf84519_nitelikli-insan-gucu-turkuaz-kartla-gelecek-93689-28012015161355jpg_610x375

13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Uluslararası İş Gücü Kanunu’nda;
İlk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla;

Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı,

Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine katkısı,

Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi sebebiyle;

Uluslararası İş Gücü Politikası Dayanışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verileceği belirtilmektedir.

Ayrıca akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile

Bilim, Sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanların,

İhracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan veya sağlaması öngörülenlerin nitelikli yabancı olarak değerlendirileceği ifade edilmektedir.

Yukarıda açıklanan uygulamaları sağlayan yabancılar!
4M Yabancı İşlemleri birimi uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.   

Her adımda sizinleyiz.